Thẻ Việt Nam

TIỀM NĂNG DU LỊCH NÔNG THÔN – DU LỊCH VIỆT NAM

Tiềm năng du lịch việt nam
Trong bối cảnh Việt Nam vẫn là nước nông nghiệp với gần 65,6% dân số sống ở nông thôn. Làng quê Việt Nam sở hữu không khí trong lành, cảnh quan thiên nhiên gắn với nhiều giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc. Vì vậy, phát triển kinh tế du lịch nông thôn gắn [...]